Song:Zariya

Artist:AR Rehman,Ani Choying,Farah Siraj

Lyrics:

Tu Zariya hun mein zariya
Aur uski kirpa dariya dariya
Hain jo ankhiya nirmal
Duniya nirmal
Chalka Chalka Chhal Chhal Chhal Chhal

Ho Zuba Koyeebhi
Bol Dilse Tu Bol
Ya Misri Si Ho
Ya Shahad Si Ho

Anti al umm
Anti il hayaa
Anti alhob
Anti lee aldunya
Anti lee aldunya

Tu Zariya hun mein zariya
Aur uski kirpa dariya dariya
Hain jo ankhiya nirmal
Duniya nirmal
Chalka Chalka Chhal Chhal Chhal Chhal

Reedaha Reedaha
Kefima reedaha
Teflatan ya halee
Wil asaal reegaha

your comments: