Kash-Mera-Bhi-Koi-Ghar-Hota3

Singers: Fariha Pervez & Sahir Ali Bagga

Lyrics By : Asim Raza

Produced by : Azaan Studio (Sahir Ali Bagga)

Kash Mera Bhi Ghar Hota – Fariha Pervez
Click to Download

your comments: